Volcano 101: Phreatic eruption in Filipino

Nagiging aktibo ang bulkan kapag ang magma ay umaangat mula sa ilalim ng lupa. Sa pag-angat at pagtama ng magma sa water table o bahagi ng lupa kung saan naipon ang tubig sa loob ng bulkan, lumililkha ito ng steam o water vapor na kumakawala palabas sa bunganga ng bulkan o iba pang biyak sa ibabaw ng lupa.

Sa sobrang bilis ng pagdami ng water vapor, naiipon ito sa loob ng bulkan hanggang sa ito ay sumabog. Sa sobrang lakas ng pagsabog, ang mga bato ay nagiging abo na ibinubuga sa kalangitan. Ang magkahalong steam, abo at maliliit na bato ang siyang dinadala ng hangin sa ibang lugar.

Kung ang bulkan ay magbubuga ng steam at magma ito ay tinatawag na Phreatomagmatic eruption.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.