Categories
Daily dose

Volcano 101: Phreatic eruption in Filipino

Nagiging aktibo ang bulkan kapag ang magma ay umaangat mula sa ilalim ng lupa. Sa pag-angat at pagtama ng magma sa water table o bahagi ng lupa kung saan naipon ang tubig sa loob ng bulkan, lumililkha ito ng steam o water vapor na kumakawala palabas sa bunganga ng bulkan o iba pang biyak sa ibabaw ng lupa.

Sa sobrang bilis ng pagdami ng water vapor, naiipon ito sa loob ng bulkan hanggang sa ito ay sumabog. Sa sobrang lakas ng pagsabog, ang mga bato ay nagiging abo na ibinubuga sa kalangitan. Ang magkahalong steam, abo at maliliit na bato ang siyang dinadala ng hangin sa ibang lugar.

Kung ang bulkan ay magbubuga ng steam at magma ito ay tinatawag na Phreatomagmatic eruption.

Categories
Daily dose

Would Congress act fast enough to allow bike-hailing services?

#Savemotortaxi should now be the the new battle cry for the commuting public instead of just #SaveAngkas as the LTFRB’s Technical Working Group has recently announced that once their pilot study ends, the provisional permits for bike-hailing services like Angkas, JoyRide and Move It will end as well. It means after March 23, 2020, no more motorcycle taxis. Well, the ones you can book via an app that is. The only option left for commuters would be habal-habal, its illegal version.

Unless of course, Congress moves fast enough to amend Republic Act No. 4136 to legalize the bike-for-hire services, commuters would have to find other solutions to the terrible and worsening traffic situation in Metro Manila on their own.

At the moment legislation that legalizes motorycle taxis pending in Congress are as follows: HB 8959 which was passed by the Lower House last February 4, 2019 and is now pending with the Senate; Senate Bills: SBN-50, SBN-128, SBN-409 and SBN-1025.

Maybe the recent ruckus between Angkas and the LTFRB will be enough to get Congress’ attention to finally act on those pending bills.

Categories
Opinion

Peace talks in the Philippines: It’s a trap!

In a last-ditch effort, seemingly out of desperation as it’s just two years in power, to end the longest running insurgency in Asia the Duterte administration has offered to resume peace talks with the CPP-NPA-NDFP. While it is without question that peace talks are the best way to end the fighting, the offer reeks of insincerity. Given what the government has done since the last rounds of the peace talks were terminated November last year, the communist rebels are right to reject the condition that it be done here in the Philippines.

Admiral Ackbar - It's a trap

Why is this offer of resuming the peace talks suspicious:

  • EO No 70 is still in effect this needs to be withdrawn first.
  • The red-tagging campaign against legitimate dissent, critics, activists and progressive peoples’ organizations is still ongoing.
  • Consultants of the NDFP that have been arrested on trumped up charges and despite the JASIG are still in jail.
  • The administration has firm control of the courts – there’s no shortage of judges willing to issue warrants of search and arrest on very questionable reasoning at the request of the police and military.

On these critical observations the writings on the wall are clear: the spider has invited the fly to his parlor. Until the government drops the pre-conditions to holding peace talks, the rebels will not come to the negotiating table. So the fighting will continue, not solely because the peace talks will not resume, but as long as the current conditions that have bred the rebellion continue to exist.

Categories
Quotes

Andres Bonifacio: Manifesto ng Supremo

Today we commemorate the 156th anniversary of Andres Bonifacio’s birth. Father of the Philippine Revolution, considered by some historians to be the first President of the Philippines, a revolutionary, mysterious and controversial figure, and an enduring symbol of the struggle for the Filipino masses for a better nation.

Engraving of Filipino insurgent leader Andrés Bonifacio from February 8, 1897 issue of La Ilustración Española y Americana, a Spanish-American weekly publication. Captioned (in Spanish): “Andrés Bonifacio, titled “President” of the Tagalog Republic“. From a photograph. Source: Wikipedia

What originally began as re-posting the immortal passage from the famous patriotic call “Ang dapat mabatid ng mga Tagalog” attributed to Andres Bonifacio, I decided instead to re-post a lesser known speech or manifesto issued either February or March of 1897 as a patriotic call to the Katipuneros in response to the attacks made by the Spaniards at Silang, Zapote in Cavite and in Batangas.

Sa Marahas Na Manga Anak Nang Bayan:

Ang inyong ipinakilalang katapangan sa pakikihamok sa kaaway na mga Kastila buhat pa ng simulan itong panghihimagsik, ay siyang nagsasabing mataas na di ninyo ikinasisindak ang ugong ng paghahanda at pagsalakay dito ng hukbong akay ni Polavieja, na sa kaunting panahon ay nagpakilala na ng malabis na kaduagan at hamak na kaasalan ng alipin sa kanyang pagpapahirap at malimit na pagpatay sa makapal na kalahing hindi nagsisilaban. Yaong pagpapasunog nito sa mga bayan, yaong paglapastangan at pagdungis sa capurihan ng mga babai na di na pinacundanganan ang canilang cahinaan, yaong pagkitil ng buhay ng mga matatandang hindi na macausad at sanggol na sumususo pa, na cailan may hindi aasalin at gagawin ng sino pa mang lalaking may puri at may tapang, ay humihingi ng isang masiglang paghihiganti at matinding caparusahan.

Sa inyong pamimiyapis mangyayaring abutin ang cayo’y tanghalin bangkay sa gitna ng parang ng pakikidigma; ngunit ito’y isang kapurihang inyong maipapamana sa ating Bayan, sa ating lahi, at sa ating angkan.

Ang inyong mapupugtong hininga, ay siyang magbibigay buhay sa ating Bayan at siyang matamis na alaala sa gunita ng inyong mga kapatid na maiiwan.

Dapat naman ninyong mabatid, na ang kadahilanan ng ating paggugugol ng lalong mahalaga sa loob at sampu ng ingat na buhay, ay ng upang tamuhin at kamtan yaong linalayong Kalayaan ng ating Bayang tinubuan na siyang magbibigay ng buong caginhawahan at magbabangon ng ating kapurihan na ilinugmok ng kaalipinan sa hukay ng kadustaang walang makatulad.

Sasagi kaya sa inyong loob ang panlolomo at aabutin ang panghihinayang na mamatay sa kadahilanang ito? Hindi, hindi! Sapagka’t nakikintal sa inyong gunita yaang libolibong kinitil na buhay ng mapanganyayang kamay ng Kastila, yaong daing, yaong himutoc at pananangis ng mga pinapangulila ng kanilang kalupitan, yaong mga kapatid nating nangapipiit sa kalagimlagim na bilanguan at nagtitiis ng walang awang pagpapahirap, yaong walang tilang pag agos ng luha ng mga nawalay sa piling ng kanilang mga anac, asawa at matatandang magulang na itinapon sa iba’t ibang malalayong lupa, at ang katampalasanang pagpatay sa ating pinakaiibig na kababayan na si M. Jose Rizal, ay nagbukas sa ating puso ng isang sugat na kailan pa ma’y di mababahaw. Lahat ng ito ay sukat ng magpaningas sa lalong malamig na dugo at magbunsod sa atin sa pakikihamok sa hamak na Kastila na ang nag bibigay sa ating ng lahat ng kahirapan at kamatayan.

Kaya mga kapatid, igayak ang loob sa pakikipaglaban at paaasahan ang pagtatagumpay, sapagka’t na sa atin ang tunay na katuiran at kabanalang gawa; ang Kastila, iyang kasuklamsuklam na lahing dito’y napasuot, ang tanging ipinaglalaban ay ang maling katuirang panggagaga at panlulupig dito sa di nila bayan.

Sa lahat ng ito, ng malubos ang kabanalan at kapurihan ng ating lahi, ng tanghalin ng Sandaigdigan ang kamahalan ng ating kalooban, ay huag nating tularan ang kalabang Kastila sa pagkahamak ng asal sa ugaling gamit sa pakikidigma, huag tayong makipaghamok sa kaibigan lamang pumatay, kundi sa pagtatanggol ng Kalayaan ng ating Bayan, at abutin sa mahigpit na pagkakayap nating mga anak ng Bayan, ay mahiyaw ng buong lakas na Mabuhay! Mabuhay! Ang Haring Bayang Katagalugan!

Andres Bonifacio, Manifesto: Sa Marahas Na Manga Anak Nang Bayan. From 20 Speeches that Moved a Nation edited by Manuel Quezon III.